Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 43 Dt.: 27.07.2021

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRDITËSUAR TË KUFIRËVE ADMINISTRATIVO-TERRITORIALË TË NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË SHKODËR , PA NDRYSHUAR KUFIRIN ADMINISTRATIVO TERRITORIAL TË NJËSISË SË VETQEVERISJES VENDORE/BASHKISË SHKODËR.

[ Shkarko Aktin ]