Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 41 Dt.: 27.07.2021

PËR MIRATIMIN E LISTËS SHTESË SË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LEHTËSUAR NGA SHTETI, PËR KUOTAT E MIRATUARA TË VITIT 2020

[ Shkarko Aktin ]