Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 36 Dt.: 02.07.2021

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 11, DT. 09.04.2016 PËR MIRATIMIN E DISA LINJAVE TË RREGULLTA RRETHQYTETËSË TË TRANSPORTIT TË UDHËTARËVE

[ Shkarko Aktin ]