Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 32 Dt.: 30.07.2020

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DATË 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR TË NDRYSHUAR

[ Shkarko Aktin ]