Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 32 Dt. 13.06.2022

PËR MIRATIMIN E VLERËS SË SUBVENCIONIMIT TË QIRASË DHE PËRJASHTIMIN NGA PAGESA E QIRASË TË PËRFITUESVE TË SUBVENCIONIMIT NË RAPORT ME NIVELIN E TË ARDHURAVE PËR PËRFITUESIT E BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.

[Shkarko Aktin]