Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 22 Dt.: 13.09.2023

“Për vetëqeverisjen vendore“, këshilli bashkiak Shkodër, njofton zhvillimin e seancave për këshillim me publikun për diskutimin e projektbuxhetit 2024 dhe programit buxhetor afatmesëm 2024-2026, të Bashkisë Shkodër.

[ Shkarko Aktin ]