Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 21 Dt.: 13.09.2023

PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK

Shkarko Aktin ]