Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 18 Dt.: 23.04.2020

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.26 DT 30.12.2019 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2020 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2020-2022 TË BASHKISË SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]