Mbledhje rekomandimesh për prioritetet e komunitetit për projektbuxhetin afatmesëm 2022-2024

14.06.2021

Të nderuar bashkëqytetarë, në kuadër të mbledhjes së rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projektbuxhetin afatmesëm 2022-2024, Këshilli Bashkiak Shkodër, ju fton të merrni pjesë në plotësimin e sondazhit online, referuar linkut më poshtë.

Afati i plotësimit të pyetësorit është deri më datë 30 Nëntor 2021.

Linku i sondazhit