Njoftim

Në bazë të Ftesës së Hapur të rishpallur në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Projektet “Festa e Liqenit” dhe “Dita e Biçikletave” me datë 21.06.2024 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër. Për aktivitetin “Dita e Biçikletave” nuk kishte aplikues, ndërsa për aktivitetin “ Festa e Liqenit” Këshilli Artisitk nuk arriti kuorimin e nevojshëm për shpalljen e projektit fitues. Mbledhja e radhës dhe shpallja e fituesit do të bëhet me datë 01.07.2024.