Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 73 Dt.: 27.12.2022

PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSMË BURSE PËR NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA TË LARTA, PËR VITIN SHKOLLOR 2022-2023 NË BASHKINË SHKODËR.


[ Shkarko Aktin ]