Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 63 Dt.: 23.12.2021

PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSMË BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA E LARTË, PËR VITIN SHKOLLOR 2021-2022

[ Shkarko Aktin ]