Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 58 Dt.: 07.11.2022

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR.3, DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR, I NDRYSHUAR.


[ Shkarko Aktin ]