Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 48 Dt.: 27.09.2022

PËR MIRATIM SHTESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR TË MIRATUAR ME VKB NR. 3 DATË 05.01.2022 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR[ Shkarko Aktin ]