Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 27.07.2021

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 61, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË.

[ Shkarko Aktin ]