Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 42 Dt.: 25.09.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PËRFITUESVE DHE MASËN E SUBVENCIONIMIT TË INTERESAVE TË KREDIVE PËR INDIVIDË/FAMILJE QË PËRFITOJNË BANESA ME KOSTO TË ULËT ME KREDI TË LEHTËSUAR NGA SHTETI, PËR VITIN 2020

[ Shkarko Aktin ]