Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 41 Dt.: 26.10.2023

Për shtesë në buxhetin e vitit 2023 e miratuar me VKB Nr.71 datë 27.12.2022 “ Për miratimin e Buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesëm përfundimtar 2023-2025 të Bashkisë Shkodër

[Shkarko Aktin]