Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 38 Dt. 26.07.2022

PËR PJESMARRJEN E BASHKISË SHKODËR NË SUBJEKTE ME KOMPETENCA TË PËRBASHKËTA ME QËLLIM KRYERJEN E SHËRBIMEVE TË FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM, GRUMBULLIMIT, LARGIMIT DHE TRAJTIMIT TË UJRATË NDOTURA

[Shkarko Aktin]