Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 36 Dt.: 26.10.2023

Për caktimin e disa kundërvajtjeve administrative dhe sanksionin që vendoset për to, në territorin administrativ të Bashkisë Shkodër

[Shkarko Aktin]