Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 34 Dt.: 07.08.2020

PËR MIRATIMIN E PËRDORIMIT TË FONDIT REZERVË PËR ZBATIMIN E PROJEKTIT RIKONSTRUKSION I GODINAVE NË PRONËSI TË NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE PËR STREHIM SOCIAL (RIKONSTRUKSIONI I ISH KONVIKTIT TË SHKOLLËS VETERINARE)

[ Shkarko Aktin ]