Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 32 Dt.: 03.06.2021

PËR MIRATIMIN E VJELJES, MBLEDHJES, GRUMBULLIMIT, DHE SHITJES ME PROCEDURË ANKANDI PUBLIK TË PRODHIMEVE TË DYTA PYJORE TË BOHÇEVE TË PISHËS, RRËNJËVE TË SHQOPËS,BIMEVE MJEKËSORE ETEROVAJORE DHE TANIFERE NATYRORE (MET) PËR VITIN 2021.

[ Shkarko Aktin ]