Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 30 Dt.: 23.07.2020

PËR DISA NDRYSHIME NË VKB NR.10, DATË 19.9.2019 PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS, NUMRIT DHE ANËTARËVE TË KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]