Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 3 Dt.: 28.01.2021

PËR MIRATIMIN E LISTËS SË PËRFITUESVE DHE VLERËS SË SUBVENCIONIT TË QIRASË PËR ATO INDIVIDË/FAMILJE QË NUK PËRBALLOJNË QIRANË E TREGUT TË LIRË PËR VITIN 2021 DHE MIRATIMIN E BASHKËFINANCIMIT PËR KËTË PROGRAM.

[ Shkarko Aktin ]