Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 29 Dt.: 13.09.2023

PËR NJË SHTESË DHE NDRYSHIM NË BUXHETIN E BASHKISË SË SHKODRËS TË MIRATUAR ME VKB NR. 71, DATË 27.12.2022: “PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË BASHKISË SHKODËR PËR VITIN 2023 DHE PROGRAMIN AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025”, I NDRYSHUAR

Shkarko Aktin ]