Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 28 Dt.: 26.06.2020

PËR MIRATIMIN E LISTËS PËRFUNDIMTARE TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE, TË NJËSISË ANA E MALIT QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, TË QARKUT TË SHKODRËS

[ Shkarko Aktin ]