Vendim i Këshillit Bashkiak Nr. 27 Dt. 10.05.2022

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO-LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. LORO GOCAJ, Z. MARTIN SOKOLI, Z. SOKOL DEMA, ZNJ. LIRJANA BICI DHE Z. ASTRIT KALAJA, BANESAT E TË CILËVE

[Shkarko Aktin]