Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 20 Dt.: 20.11.2019

PËR MIRATIMIN E BURSËS SË PLOTË/GJYSMË BURSE, NXËNËSVE, QË MESOJNË NË VITIN E PARË DHE NË VITET E DYTA TË LARTË, NË SHKOLLAT E MESME, PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020

[ Shkarko Aktin ]