Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 20 Dt.: 20.02.2023

PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN BREGDETAR TË NJËSISË ADMINISTRATIVE VELIPOJË, BASHKIA SHKODËR


[ Shkarko Aktin ]