Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 17 Dt.: 25.03.2021

PËR NJË SHTESE NË VKB NR. 63, DATË 28.12.2020 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2021 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2021-2023 TË BASHKISË SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]