Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 16 Dt.: 09.10.2019

PËR DHËNIE PËLQIMI PËR MIRATIMIN E VAZHDIMIT TË PROÇEDURËS KONKURUESE SË DHËNIES ME QIRA ME AFAT 5 VJEÇAR PËR OBJEKTIN , NJËSIA THERTORES (PRERJE BAGETIVE), NDODHUR NË ZK 1495, DOBRAC-NJËSIA ADMINISTRATIVE RRETHINA, BASHKIA SHKODËR ME SIPËRFAQE TOTA

[ Shkarko Aktin ]