Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 14 Dt.: 09.10.2019

PËR NDRYSHIMIN E PJESSHËM TË VKB NR. 51 DATË 14.04.2009 MIRATIMIN E LISTËS SË PJESSHMË TË PRONAVE TË PALUAJTSHME SHTETËRORE QË KËRKOHEN PËR TRANSFERIM NË PRONËSI TË BASHKISË SHKODËR, PËR HEQJEN NGA LISTA E PASURIVE TË TRANSFERUARA NË PRONËSI TË BASHK

[ Shkarko Aktin ]