Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 13 Dt.: 20.07.2023

PËR NJË NDRYSHIM NË VKB NR. 71 DATË 27.12.2023 PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2023-2025 TË BASHKISË SHKODËR I NDRYSHUAR


[ Shkarko Aktin ]