Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 13 Dt.: 09.10.2019

PËR MIRATIMIN E PËRDORUESVE FAKTIKË DHE SUBJEKTEVE PËRFITUESE TE TOKËS BUJQËSORE QE PLOTËSOJNË KUSHTET LIGJORE PËR T’U PAJISUR ME AMTP (PRONËSI), NE FSHATIN PENTAR, NJËSIA ADMINISTRATIVE DAJÇ, BASHKIA SHKODËR

[ Shkarko Aktin ]