Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 10 Dt.: 26.02.2020

PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODRË, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E ZNJ. BEHIJE KASAJ, Z. BERHAN MUÇA, Z. GLITON DIBRA BANESAT E TË CILËVE JANË DËMTUAR NGA ZJARRI.

[ Shkarko Aktin ]