Vendim i Këshillit Bashkiak Nr.: 1 Dt.: 22.01.2020

PËR MIRATIMIN NË PARIM TË NGRITJES SË KOMISIONIT TË PËRKOHSHËM (AD-HOC) PËR VERIFIKIMIN E DOKUMENTACIONIT TEKNIKO-LIGJORË TË PROCESIT TË AMTP

[ Shkarko Aktin ]