Sinjalizim

Njësia e Përhershme e Sinjalizimit në Bashkinë Shkodër është ngritur me Urdhërin e Kryetares Bashkisë nr. 840, datë 30.11.2016, dhe funksionon, bazuar në ligjin nr. 60/2016 “Për Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve”.