Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve 2022

Nr.Data e regjistrimit të kërkesës
Objekti
Data e kthimit të përgjigjes
Statusi i kërkesës
Tarifa
0119.01.2022
Nr.926
protokolli
Cilat janë zonat apo rrugët ku ka korsi të dedikuar biçikletash në qytetin e Shkodrës?
A ka në plan Bashkia e Shkodrës në 5 vitet e ardhshme të shtojë në zona dhe rrugë të caktuara korsi biçikletash të reja?
A ka Bashkia e Shkodrës statistika se sa përdorues biçikletash ka në qytetin e Shkodrës?
03.02.2022 Nr.926/1 protokolli Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0222.02.2022
Nr.2867  Prot
Email 
Sa kohë ka zyra e projektit “Bashkite për në Europe” që është hapur në bashkinë Shkodër?
Kush është personi/at që drejton zyrën e projektit “Bashkitë për në Europe” të financuara nga BE-ja?
Një cv me të dhëna ose një informacion në lidhje me arsimimin e personit/personave që drejtojnë këtë zyrë.
Kush e ka emëruar këtë person në krye të kësaj detyre?
Me çfarë merret konkretisht kjo zyrë?
Cili është roli i saj në lidhje me progresin që bën bashkia dhe për integrimin europian?
Si organizohet dhe koordinohen punët në një ditë normale brenda në zyrë?
Si organizohet puna kur ka një projekt ose veprimtari të tjera?
Si bini në kontakt me të ardhurat për financimin e këtyre projekteve? A merrni buxhetin e plotë 100% nga financimi që ju bën BE apo një pjesë e mban bashkia?
Çfarë rezultatesh dhe punësh keni arritur deri tani që të kryeni?
04.03.2022
Nr.2867/1 protokolli
Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0328.03.2022
Nr.4578
protokolli
A janë në funksionim Impiantet e Trajtimit të Ujërave të Ndotura në Shirokë dhe Velipojë?
Sa janë kostot e mirëmbajtjes të secilit ITUN? Si janë të parashikuara ato në buxhetin e Bashkisë?
11.04.2022
Nr.496
protokolli
Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0404.05.2022
Nr.7066
protokolli
Sa është buxheti i bashkisë i vendosur në dispozicion për pastrimin?
Si shpërndahet zërate bushetit për pastrimin?
Ku depozitohen mbetjet e prodhuara? Sa kushton?
Sa ton mbetje ka prodhuar bashkia juaj nga viti 2014 deri në vitin 2021? A pritet të rritet kjo sasi? Në cilat periudha të vitit gjenerohen më shumë mbetje?
A ka pika të paligjshme depozitimi të mbetjeve?
A ka menduar bashkia të rrisë tarifat e pastrimit gjatë periudhës së verës për bizneset dhe turistët?
11.05.2022
Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka
0526.05.2022
Nr.8354
protokolli
Sa është fondi në dispozicion për vitin 2022 për emergjencat civile?
Sa është fondi për 2020 dhe 2021?
A ka Bashkia kapacitet të mjaftueshëm për emergjencat civile?
28.06.2022
Nr. 8354/1
protokolli
Email
Përgjigje
PërfunduarNuk ka