Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesmarrje për vitin 2023

Nr.Data e NjoftimitTematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
1QershorPër miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2024-2026 për Bashkinë ShkodërSalla e këshillit BashkiakQershor 2023
2TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2024 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 përfundimtareNj. A, Salla e këshillit BashkiakTetor 2023
3DhjetorDraft Buxheti i vitit 2024 dhe plani buxhetor afatmesëm 2024-2026 i Bashkisë ShkodërSalla e këshillit BashkiakDhjetor 2023