Plani vjetor për proçesin e vendimmarrjes me pjesëmarrje për vitin 2024

Nr.Data e NjoftimitTematika e Dëgjesës PublikeVendi i dëgjesësData e dëgjesës
1QershorPër miratimin e projektit të parë të programit buxhetor afatmesëm 2025-2027 për Bashkinë ShkodërSalla e këshillit BashkiakQershor 2024
2TetorNë kuadër të përgatitjes së Buxhetit të vitit 2025 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm 2025-2027 përfundimtareNj. A, Salla e këshillit BashkiakTetor 2024
3DhjetorDraft Buxheti i vitit 2025 dhe plani buxhetor afatmesëm 2025-2027 i Bashkisë ShkodërSalla e këshillit BashkiakDhjetor 2024