Plani i Përgjithshëm Vendor Bashkia Shkodër

 1. Vendim nr.5 datë 16.10.2017
 2. Plani i Zhvillimit të Territorit
 3. Rregullore e Planit të Përgjithshëm Vendor (Pjesa e I, II, III, IV, V, VI)
 4. Strategjia Territoriale
 5. Vlerësimi Strategjik Mjedisor
 6. Harta e përdorimit të Tokës
 7. Harta e ndarjes Territoriale në 5 Sisteme në nivel Bashkie
 8. Harta e Infrastrukturave të Transportit
 9. Harta e Fazimit të zbatimit të PPV-së në nivel Bashkie
 10. Harta e Vizionit Strategjik
 11. Harta e ndarjes së Territorit në zona dhe njësi në nivel Bashkie

Për më shumë informacion…