Njoftim shpallje kandidati fitues të projektit “Hold on –Nnxitja e aksesit në mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë” pranë Bashkisë Shkodër

Në mbështetje të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit Bashkiak të Bashkisë Shkodër Nr.08 datë 31.01.2024 “Për një shtesë plani dhe ndryshim në buxhetin e Bashkisë Shkodër për “Projektin HOLD ON – nxitja e aksesit në mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë”,

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët fitues për pozicionin:
Koordinator projekti.

Kandidatë fitues me këtë renditje janë :

  1. Klodjana Serraj 71 pikë