Njoftim për testim të aftësive fizike për pranim në Policinë Bashkiake

Në mbështetje të ligjit nr.89/2022, datë 22.12.2022 “Për Policinë Bashkiake” Kreu III, neni 12 dhe 23 “Pranimi, formimi dhe përfundimi i marrëdhënieve të punës”, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.452, date 26.07.2023 “Për miratimin e rregullores kuadër të Policisë Bashkiake”,
Bashkia Shkodër shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar testimin e aftësive fizike për pozicionet:

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit dhe Mbrojtjes së Territorit, Policia Bashkiake.
Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit, Policia Bashkiake.

Kandidatë të kualifikuar janë :

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Kontrollit e Mbrojtjes së Territorit

Arjet Trashani
Endrit Reçi
Ergys Bekteshi
Julian Kokiçi
Rinis Mataj
Xhovan Kasneci

Polic bashkiak (trupë shërbimi), Sektori i Qarkullimit

Admir Boshnjaku
Elvin Shabaj
Florian Bekteshi

Testimi i aftësive fizike do të bëhet pranë ambjenteve të stadiumit “Loro Boriçi” me datë 02.02.2024 ora 09:00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të veshur me uniforme sportive.