Njoftim intervista me gojë për pranim në kuadër të projektit “Hold on – Nxitja e aksesit në mbështetjen e shëndetit mendor për të rinjtë” pranë Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër, shpall kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e intervistës me gojë për pozicionin:

Koordinator projekti.

Kandidatë të kualifikuar janë :

  1. Klodjana Serraj

Intervista me gojë do të bëhet pranë ambjenteve të Bashkisë Shkodër me datë 21.03.2024 ora 14: 00.
Kandidatët ditën e testimit duhet të jenë të pajisur me kartë identiteti.