Kontratat publike

Kontratat publike ,informacion në faqen zyrtare të internetit Transparenca e Buxhetit-Shpenzime. Për Çdo shërbim apo investim, sipas viteve , më e thjeshtë për t’u informuar në detaje: Për këtë tek faqja e zyrtare e internetit www.bashkiashkoder.gov.al, klikoni tek “Transparenca e Buxhetit”, më pas në të djathtë në menunë “Shpenzime”, zgjidhni fushën e projektit përkatës, ku shfaqen të dhënat kryesore. Nëse do të hyni më në detaje, klikoni tek butoni më shumë.

Kontrata Sociale