Shpallje rezultati – Thirrje publike për video promocionale “Shkodra Rinore”

Në bazë të Ftesës së Hapur, të shpallur me datën 07/12/2023 në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për Thirrje për video promocionale “Shkodra Rinore”, dedikuar të rinjve të moshës 15 – 29 vjeç, me qellim promovimin e trashëgimisë kulturore, natyrore dhe produkteve vendore të bashkisë Shkodër, në përfundim të procesit të vlerësimit njoftojmë se nuk ka asnjë video të kualifikuar.