Shpallje fituesish për projektet: “Ndërmendje”; “Shkodra Qyteti i Festave”; “Video Promovuese”

Në bazë të Ftesave të Hapura të shpallura në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër, për organizimin e aktiviteteve artistiko-kulturore me datën 30.11.2023 u mblodh Këshilli Artistiko-Kulturor i Bashkisë Shkodër, i cili pas shqyrtimit të projekteve të ardhura, doli me përfundimet e mëposhtme:

· Për “Ndërmendje”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga Shoqata Kulturore “Prenkë Jakova”.

· Për “Shkodra Qyteti i Festave ”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga Zefina Asani

· Për “Video Promovuese”, u shpall fitues projekti i paraqitur nga Trebla Muso