Shpallja e emrave fitues të anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë për Bashkinë Shkodër

Në zbatim të VKB Nr. 19, date 20.07.2023 “Për miratimin e kriterve dhe procedurave të përzgjedhejs së anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë, si dhe të mënyrës së organizimit e të funksionimit të tij në Bashkinë Shkodër”:
Bashkia Shkodër njofton se pas procesit të aplikimeve, ka përfunduar proçedura e shqyrtimit të dokumentacionit për anetarët e Këshillit Vendor të Rinisë.

Lista me emrat fitues të anëtarëve të Këshillit Vendor të Rinisë për Bashkinë Shkodër

  • Elsid Sekja
  • Klajdi Kraja
  • Loreta Çermeli
  • Kledis Dibra

Presidenti i senatit të shkollave të Bashkisë Shkodër i rezervohet anëtarësim direkt në KVR.