Njoftim për thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak

Në mbështetje të të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore“, Rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit Bashkiak Shkodër“, i ndryshuar njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak Shkodër, në sallën e mbledhjeve të këshillit bashkiak ditën e merkure, datë 31 Janar, ora 17:00 me rend dite si më poshtë:

  1. Pr/ Vendim: “Për përdorimin e fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike (deri në 6%) për muajin Dhjetor 2023”.
  2. Pr/ Vendim: “Për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara në territorin bregdetar të njësisë administrative Velipojë, Bashkia Shkodër”.
  3. Pr/ Vendim: “Për miratimin e hartës së përgjithshme të plazheve të lejuara në territorin e liqenit të Shkodrës, Bashkia Shkodër”.
  4. Pr/ Vendim: “Për deklarimin e mbarimit para kohe të mandatit të Këshilltarit bashkiak Z. Gjovalin Darragjati”
  5. Pr/ Vendim: “Për deklarimin e mbarimit para kohe të mandatit të Këshilltarit bashkiak Znj. Helga Sallaku”
  6. Pr/ Vendim: “Për një ndryshim të pjesshëm të VKB nr.51 datë 14.04.2009 “Miratimin e listës së pjesshme të pronave të paluajtshme shtetërore që kërkohen për transferim në pronësi të Bashkisë Shkodër”, miratuar me VKM nr.421 datë 02.06.2010, të ndryshuar sipas lidhjes 1, të pronës me numër rendor 126, sipas formularit për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore”.
  7. Pr/ Vendim: “Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për ato individë/familje që nuk e përballojnë qiranë e tregut të lirë për vitin 2024”
  8. Diskutime jashtë rendit të ditës.

Grafiku i mbledhjeve të komisioneve

Nr.KomisioneDitaDataOra
1Komisioni i MandateveE hene29.1.202410:00
2Komisioni i Çështjeve LigjoreE hene29.1.202411:00
3Komisioni i BuxhetitE hene29.1.202412:00
4Komisioni i Sherbimeve SocialeE hene29.1.202413:00
5Komisioni i Planifikimit dhe Zhvillimit të TerritoritE hene29.1.202414:00
6Komisioni i Zhvillimit Ekonomik dhe TurizmitE hene29.1.202415:00

Njoftimi i mbledhjes datë 31.01.2024.