Kërko

Zgjedhjet Vendore 2023

Listat e zgjedhësve

Bashkia Shkodër

1.Listat e Zgjedhësve Shkodër
2.Listat e Zgjedhësve Shkoder
3.Listat e Zgjedhësve Shkoder

Njësia Administrative Ana e Malit
Njësia Administrative Bërdicë
Njësia Administrative Dajç
Njësia Administrative Gur i Zi

Njësia Administrative Pult
Njësia Administrative Rrethina
Njësia Administrative Shalë -Shosh
Njësia Administrative Velipojë
Njësia Administrative Postribë

 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës