Kërko

Vendimet e Këshillit

Atributet e kerkimit
 1 deri 10 prej 710 akte  Faqe  prej 71  akte ne faqe  
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 27   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN E KËRKESËS SË BASHKISË SHKODËR, SË BASHKU ME DOKUMENTACIONIN TEKNIKO LIGJOR PËR AKORDIMIN E NDIHMËS FINANCIARE PËR FAMILJEN E Z. SAIMIR LAQJA, ZNJ. MRI MARKU , Z. PJETËR MHILLAJ DHE Z. NIKOLIN GOJÇAJ BANESAT E TË CILËVE U JANË DËMTU
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 26   Dt.: 04.04.2023
PËR DHËNIEN NË PERDORIM PA KUNDERSHPERBLIM, MINISTRISE SE MBROJTJES TË NJE SIPERFAQE PREJ 127 M2 NË PRONESI TË BASHKISË SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 25   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË PLANIT NË BUXHETIT E BASHKISË SË SHKODRËS
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 24   Dt.: 04.04.2023
PËR PËRDORIMIN E FONDIT SHTESË MBI FONDIN E KUSHTËZUAR PËR NDIHMËN EKONOMIKE (DERI NË 6 %), PËR MUAJIN SHKURT 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 23   Dt.: 04.04.2023
PËR PLOTËSIMIN E VAKANCËS DHE DHËNIEN E MANDATIT TË ANËTARIT TË KËSHILLIT BASHKIAK
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 22   Dt.: 04.04.2023
PËR MIRATIMIN NË PARIM TË FINANCIMIT NGA FONDI SHQIPTAR I ZHVILLIMIT (FSHZH) PËR RIKUALIFIKIMIN E FASADAVE TË DISA PALLATEVE NË QYTETIN SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 21   Dt.: 20.02.2023
PËR EMËRTIMIN E SHKOLLËS 9 VJEÇARE FSHATI DRAGOÇ, NJËSIA ADMINISTRATIVE POSRRIBË, ME EMRIN ISMET ÇELAJ
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 20   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E HARTËS SË PËRGJITHSHME TË PLAZHEVE TË LEJUARA NË TERRITORIN BREGDETAR TË NJËSISË ADMINISTRATIVE VELIPOJË, BASHKIA SHKODËR
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 19   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E PLANIT PËR PARANDALIMIN DHE SHUARJEN E ZJARREVE NË FONDIN PYJOR/KULLOSOR NË BASHKINË SHKODËR PËR VITIN 2023
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 Vendim i Këshillit Bashkiak   Nr.: 18   Dt.: 20.02.2023
PËR MIRATIMIN E LISTËS SHTESË TË PËRFITUESVE PRANË BANESAVE SOCIALE ME QIRA TË ADMINISTRUARA NGA BASHKIA SHKODËR.
Shkarko Aktin ] [ Shto koment ]
 1 deri 10 prej 710 akte  Faqe  prej 71  akte ne faqe  
 
Sherbime dhe kontakte
Adresa

Rruga 13 Dhjetori, Nr. 1, Shkodër, Shqipëri

e-mail: info@bashkiashkoder.gov.al

Copyright 2021 - © Bashkia e Shkodrës